X
X
X
X

Domain Sözleşmesi

AnasayfaDomain Sözleşmesi

Giriş

İşbu Sözleşme, Sosyohost Bilişim Hizmetleri ("Şirket") ile alan adı kayıt ve yönetim hizmetleri sağlayan kişi veya kuruluş ("Kullanıcı") arasında yapılmıştır. Şirket, www.sosyohost.com web sitesi üzerinden alan adı kayıt ve yönetim hizmetleri sunmaktadır. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kullanarak işbu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

1. Alan Adı Kayıt ve Yönetimi

1.1. Kullanıcı, Şirket tarafından sunulan alan adı kayıt hizmetlerini kullanarak bir veya birden fazla alan adı kayıt ettirebilir.

1.2. Kullanıcı, alan adı kayıt işlemi sırasında sağladığı bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan eder. Yanlış veya eksik bilgi verilmesinden doğacak her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

1.3. Alan adı kayıt işlemi tamamlandıktan sonra, alan adları iade edilmez ve iptal edilemez. Kullanıcı, bu durumu peşinen kabul eder.

1.4. Alan adının süresi dolmadan önce yenileme işlemi yapılmalıdır. Yenileme işlemi yapılmadığı takdirde, alan adı kullanım hakkı sona erer ve alan adı genel kayıt için serbest bırakılabilir.

2. Whois Bilgileri ve Gizlilik

2.1. Kullanıcı, alan adı kayıt işlemi sırasında sağladığı bilgilerin whois veritabanında yayınlanacağını ve bu bilgilerin kamuya açık olacağını kabul eder.

2.2. Whois bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen Kullanıcı, Şirket ile iletişime geçerek gerekli güncellemeleri talep edebilir.

2.3. Kullanıcı, whois bilgilerinin doğru ve güncel tutulmasından sorumludur. Yanlış veya eksik whois bilgileri nedeniyle doğacak her türlü zarardan Kullanıcı sorumludur.

3. Sorumluluk ve Yükümlülükler

3.1. Kullanıcı, alan adı kullanımında yürürlükteki tüm yasal düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Alan adının yasa dışı faaliyetlerde kullanılması durumunda doğacak her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

3.2. Kullanıcı, Şirket tarafından sağlanan hizmetleri kötüye kullanmamayı kabul eder. Hizmetlerin kötüye kullanılması durumunda, Şirket hizmetleri askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.

3.3. Kullanıcı, alan adı ile ilgili tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder. Bu sorumluluklar arasında alan adı yenileme, güncelleme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama yer alır.

4. BTK Bildirimleri ve Veri Koruma

4.1. Şirket, Kullanıcıya ait tüm bilgileri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşabilir. Kullanıcı, bu durumu peşinen kabul eder.

4.2. Şirket, Kullanıcının kişisel verilerini gizlilik politikası doğrultusunda korur ve üçüncü şahıslarla paylaşmaz. Ancak, yasal zorunluluklar veya yetkili mercilerin talepleri doğrultusunda bilgilerin paylaşılması gerekebilir.

5. Fesih ve Sözleşme Süresi

5.1. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından alan adı kayıt hizmetlerinin kullanıldığı süre boyunca geçerlidir.

5.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme şartlarını ihlal etmesi durumunda, Şirket Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. İşbu Sözleşmeden doğacak her türlü uyuşmazlıkta Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır.

6.2. Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7. İletişim Bilgileri

Sosyohost Bilişim Hizmetleri
Web sitesi: www.sosyohost.com
Telefon: 08503078812
E-posta: merhaba@sosyohost.com

8. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. Değişiklikler

Şirket, işbu Sözleşmede her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Şirket web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.


Top