X
X
X
X

GDPR Uyum Politikası

AnasayfaGDPR Uyum Politikası

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Uyum Politikası

Giriş

İşbu Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) Uyum Politikası, Sosyohost Bilişim Hizmetleri ("Şirket") tarafından sunulan hizmetlerin GDPR ve Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenlemelerine uygun olarak nasıl işleneceğini ve korunacağını açıklar. Bu politika, Şirket’in veri koruma yükümlülüklerini yerine getirmesini ve kullanıcıların kişisel verilerinin korunmasını sağlamayı amaçlar. Şirket’in web sitesini kullanan kişiler bu sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Veri Sorumlusu

Şirket, kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu veri sorumlusu olarak hareket eder. Şirket, kullanıcıların kişisel verilerini GDPR ve Türkiye'deki ilgili veri koruma yasalarına uygun olarak işler.

Toplanan Veriler ve İşleme Amaçları

 1. Kişisel Veriler:
  • Ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, ödeme bilgileri.
 2. İşleme Amaçları:
  • Hizmet sunumu ve kullanıcılarla iletişim kurma.
  • Fatura ve ödeme işlemlerinin yönetimi.
  • Teknik destek sağlama ve kullanıcı sorunlarını çözme.
  • Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi.

Veri İşleme İlke ve Esasları

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk:
  • Kişisel veriler, yasal düzenlemelere ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenir.
 2. Doğru ve güncel olma:
  • İşlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması sağlanır.
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme:
  • Kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işlenir.
 4. Veri minimizasyonu:
  • İşlenen kişisel veriler, işleme amaçlarına uygun, sınırlı ve ölçülüdür.
 5. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma:
  • Kişisel veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenir.
 6. Muhafaza süreleri:
  • Kişisel veriler, işleme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

Veri Sahibinin Hakları

Kullanıcılar, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerine ilişkin aşağıdaki haklara sahiptir:

 1. Erişim Hakkı:
  • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme.
  • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.
 2. Düzeltme Hakkı:
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesini talep etme.
 3. Silme Hakkı (Unutulma Hakkı):
  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme.
 4. İşleme Kısıtlama Hakkı:
  • Kişisel verilerin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme.
 5. Veri Taşınabilirliği Hakkı:
  • Kişisel verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve başka bir veri sorumlusuna iletilmesini talep etme.
 6. İtiraz Hakkı:
  • Kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme.

Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin korunması için gerekli teknik ve idari tedbirleri alır. Bu tedbirler, yetkisiz erişim, veri kaybı, veri sızıntısı gibi riskleri minimize etmeyi amaçlar.

Verilerin BTK ile Paylaşımı

Şirket, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak, gerekli durumlarda kullanıcı verilerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile paylaşabilir. Bu durum, Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi için gereklidir ve GDPR ile uyumludur.

Veri İşleme Süreci ve Üçüncü Taraflara Aktarım

Kullanıcıların kişisel verileri, Şirket’in iş ortakları, hizmet sağlayıcıları ve yasal gereklilikler doğrultusunda üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Üçüncü taraflarla yapılan veri aktarımlarında, verilerin güvenliği ve gizliliği sağlanır.

Çerez Politikası

Şirket, web sitesinde çerezler kullanarak kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlar. Çerezler hakkında detaylı bilgi ve kullanıcı tercihlerini yönetme seçenekleri, Şirket’in Çerez Politikası’nda belirtilmiştir.

Değişiklikler ve Güncellemeler

Şirket, işbu GDPR Uyum Politikası’nda her zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Şirket web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır.

İletişim Bilgileri

Sosyohost Bilişim Hizmetleri<br /> Web sitesi: www.sosyohost.com<br /> Telefon: 08503078812<br /> E-posta: merhaba@sosyohost.com

Yürürlük ve Kabul

İşbu GDPR Uyum Politikası, kullanıcılar siteyi kullandığı andan itibaren yürürlüğe girer. değişiklik, veri silme, anonimleştirme, veya verileri indirme haklarına Müşteri Panelinden ulaşabilirler.


Top